Szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Szaszkó LíviaE.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Szemere Bertalan utca 17., adószám:67580640 -2-23), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásban foglalt szerződésnek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Szaszkó Lívia E.V.
A szolgáltató székhelye: 66000 Kecskemét, Szemere Bertalan utca 17
A szolgáltató elektronikus elérhetősége: ugyfelszolgalat@kiralynomeheszbolt.hu
Nyilvántartási szám: 50441608
Adószáma: 67580640-2-23
Statisztikai számjel: 67580640-4752-231-03
Bankszámlaszám: 52000056-11033183
Bank neve: Lakiteleki takarékszövetkezet
Telefonszámai: +36 30 327 4444;
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
MAXER Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A cég képviselői: 

A jelen Szabályzatban által nem szabályozott kérdésekre és értelmezésére a magyar jogot vesszük alapul, kiváltképp tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások adott kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Továbbá a felek számára irányadó a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelete.

A weboldal, mint szerzői jogi mű, jogvédelem alatt áll.

Probléma esetén Szolgáltató a következő telefonszámon, illetve e-mail címen érhető el: +36 30 327 4444; ugyfelszolgalat@kiralynomeheszbolt.hu.

2. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési szabályok dokumentum elérhető a következő hivatkozáson: adatkezelés

3. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldal által megjelenített termékek online felületen, elektronikus levélben vagy telefonon rendelhetőek meg. A megrendelhető termékek tartalmazzák az ÁFA-t. A weboldalon feltüntetett termékek nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, cikkszámát, kategóriáját, illetve a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján található képek eltérőek lehetnek a valóstól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

5. Rendelés menete

A vásárló megvásárolni kívánt terméket a 'Kosárba’ funkcióval tudja a kosárba helyezni, mely a vásárlás véglegesítésének első lépése. A ’Kosár tartalma’ menüpont alatt kiválaszthatja, hogy megtekinti e a kiválasztott terméket/termékeket vagy fizetni kíván.

Ha egy adott termék megrendelését vissza kívánja vonni a ’Kosár tartalma’ menüpont alatt megteheti  az ’eltávolítás' funkciót használva (kuka ikon szimbolizálja a termék sorában). Abban az esetben, ha új terméket kíván hozzáadni a kosár tartalmához, visszatérhet a kezdő vagy keresőoldalra és folytathatja a vásárlást.

A ’Kosár tartalma’ menüpont segítségével ellenőrizheti a kiválasztott áruk rész- és végösszegét. A szállítási díj a pénztárnál a szállítási és számlázási információ alapján frissül, miután kiválasztotta az Ön számára előnyös kézbesítési módot.

Az adott termék árának rendezésére utánvéttel, előre utalással, bankkártyás fizetéssel és online fizetéssel van mód. A fizetési mód kiválasztásának függvényében a végösszeg változhat.

A megrendelés véglegesítésekor Vásárló elfogadja jelen szerződés feltételeit, ami után a ’Megrendelés’ gombra kattintva véglegesíti megrendelését.

A szolgáltató webáruház kötelessége az igénybe vevőt a termék/termékek megrendelésről visszajelzésképpen tájékoztatni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg (kivéve ünnepnapok és munkaszüneti napok esetében), akkor a Vásárló ellenőrizze levelező rendszere SPAM vagy levélszemét mappáját, illetve amennyiben ezután sem találja vegye fel Szolgáltató ügyfélszolgálatával a kapcsolatot. A közvetlenül a megrendelés leadása után kézhez kapott e-mail automatikusan generált és tájékoztató jellegű, így nem minősül a rendelés megerősítésének.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A jelen szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A Kft. külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez. A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozásának teljesítése az 5-ös pontban leírtak szerint történik.

7. Elállás joga

A fogyasztó (esetünkben Vásárló) és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve jogában áll visszaküldeni a megrendelt terméket.

A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jogi szabályozását a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre a jelen szabályok vonatkoznak. A vásárló, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, melynek módjáról a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Írásban történő elállás esetén a vásárlónak az elállási nyilatkozatot kell kitölteni, illetve elküldenie 14 munkanapon belül. A fogyasztó (esetünkben a Vásárló) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog gyakorlása nem jelent semmiféle többletköltséget a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, így az esetlegesen felmerülő szállítási, ill. utazási költségek a vásárlót terhelik.

A termék visszaküldését Szolgáltatónak postai csomagként, ill. utánvétes csomagként nem áll módjában elfogadni. Vásárló a termékeket minden esetben vagy személyesen, vagy futárszolgálattal juttatja vissza. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel az utóbbi feltételeknek, a Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

Emellett a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a távollévők szerződéskötése nyomán felmerült és kifizetett összeg visszafizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Polgári törvénykönyv 5. §).

7.1. Az elállási jog gyakorlásáról

Az elállási jogról

A 45/2014 Kormányrendeletben kifejtett: A fogyasztó (az oldal esetében a Vásárló) és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet értelmében a Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási jog gyakorlása

Az elállási határidő a csomag kézhezvételét követően attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék egyidejű megrendelése esetén, a különböző termékek, különböző időpontokban történő kiszállítása esetén, az utoljára leszállított termék átvételétől számított 14 nap múlva.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltatóhoz a további elállási módok valamelyikét használva:

Elállás gyakorlása postai úton

Címzett:
Szaszkó Lívia E.V.
Kecskemét,
Szemere Bertalan utca 17.
6000

(Vásárló a borítékot megjelöli a következővel: „vásárlástól elállás” ezzel segítve Szolgáltatót, hogy ügyét soron kívül kezelje. Az állási jog gyakorlásához Szolgáltató mintát is csatol a kézbesített csomagban.)

Elállás gyakorlása e-mailben

Címzett:
ugyfelszolgalat@kiralynomeheszbolt.hu

Vásárló a levelében megjelöli a következőket:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére a következő számlaszámmal kiadott megrendelés tekintetében: [a megkapott csomagban található számla sorszáma]
A termék/ek átvételének időpontja:
A vásárló(k) neve:
A vásárló(k) címe:
Kelt:”

Vásárló elektronikus levelét arról a címről küldi, amellyel regisztrált a webáruházban.

Az elállás joghatásai

Ha Vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül téríti vissza a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a felkínált, legolcsóbb szokásos fizetési és fuvarozási módtól eltérő módot választott). A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügyletben alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A termék visszajuttatása

A termék visszajuttatásának költségei a Vásárlót terhelik. Emellett a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a távollévők szerződéskötése nyomán felmerült és kifizetett összeg visszafizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

8. Panaszkezelés

Amennyiben kérdés vagy probléma merülne fel az adott céggel, termékeivel vagy a szállítással kapcsolatban, Vásárló felkeresheti az ügyfélszolgálatot, melyet hétfőtől péntekig 8.00-17.00-ig érhet el telefonon vagy üzenetet küldhet a weboldal ügyfélszolgálati oldalán feltüntetett kérdőív kitöltésével.

9. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság illetékességét.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bács-kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-525, 501-500
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Kelt: Szeged, 2016.01.17.

Vásárlói vélemények

Nézze meg akciós termék kínálatunkat is!


Akciós termékek

Királynő Méhészbolt
© 2015-2021. Minden jog fenntartva.